5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ’NDE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tarih: 5.04.2024| Okunma Sayısı: 278

 

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ’NDE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Baromuz tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

 

Tören, Baro Başkanımız Av. Hande Keskin, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve çok sayıda meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşti.

 

Çelenk sunumu saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Baro Başkanımız Av. Hande Keskin’in konuşmasıyla tören sona erdi.

 

Baro Başkanımız Av. Hande Keskin’in 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle yaptığı konuşması;

AVUKAT İÇİN DE ADALET

Kıymetli Meslektaşlarım, sevgili stajyer meslektaşlarımız ve çok kıymetli basın mensupları ve kamuoyu;

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle sizlerin takdiriyle, 74 yıllık Çanakkale Barosunun 17. Baro Başkanı olarak sizlere seslenmekten çok gururluyum ve mutluyum. Ancak ne yazık ki aynı mutluluk ve gururu, hiçbir mahcubiyet içermeden, 5 Nisan Avukatlar Günümüzü kutlamak için yaşayamıyoruz. Çünkü geçmişten bugüne çözülemedikçe biriken ve çözümünün artık ne tek bir kişi, ne tek bir kurum, ne tek bir Baro ne de sadece TBB tarafından tek başına çözülemeyeceği zamanlardayız. Bu nedenle her zamankinden daha yan yana, mesleki dayanışma ve ortak eylemlilik içinde "fire"siz "ama" sız, birbirimizin açığını arar şekilde değil, birbirimize "el verir" şekilde birlikte ve yan yana olmak zorundayız.

Bu sebeple özellikle son 2 yıldan bu yana TBB ve 81 İl barosu olarak yerleştirmeye çalıştığımız bir inanış ve uygulama var. Sizlere Çanakkale Barosu Başkanı olarak, bugün burada, 81 İl Barosu Başkanım ve TBB Başkanımla aynı anda, aynı sözlerle sesleneceğiz. Sesimizin gür ve birlikte çıkmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu bildiğimizden ve birbirimize inandığımızdan..

Biz avukatlar kaderimizi de umudumuzu da yeniden ve yeniden ve birlikte oluşturmaya mecburuz..

 Evet değerli meslektaşlarım ve kıymetli kamuoyu; ortak sözlerimizle devam etmek istiyorum;

 Demokratik toplumun temel direği adalet; adalete erişimin güvencesi avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz.

 

            Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü Baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu Baro'dur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür.

 

            Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep "Güçlü Baro Güçlü Avukat", "Herkes için adalet, adalet için avukat" dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve Baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor.

            Bugün "Avukat İçin de Adalet!" diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hâle getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:

            Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz.

            Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz.

            Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.

            Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz.

            CMK Ücret Tarifesi'nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz.

            Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz.

            Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz.

            Stajyer avukatlar için Hazine'den karşılanan ücret istiyoruz.

            Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz.

            Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz.

            Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz.

            Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.

            Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz.

            Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.

            Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz.

 

            Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.

 

            Türkiye'nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz.

 

            Sözlerimi sonlandırmadan önce; sizlerden burada bir söz almak istiyorum.

Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden siz kıymetli meslektaşlarım, bizlerin örgütlü gücü Barolarımız ve çatı örgütümüz Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleşecek ve tarihinin en büyük katılımıyla en yüksek sesle meslek sorunlarımız için yan yana olacağımız yürüyüşümüzde; "Avukat İçin de Adalet" demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarına çözüm için yürütme erkindeki bütün kurum, kuruluş ve kişileri iradeyi mesleğimizin lehine ve kazanım elde edecek şekilde karar almasını sağlamak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşacağız.

            27 Nisan Büyük Avukat Buluşmasında siz kıymetli meslektaşlarımızla birlikte Çanakkale Barosu olarak bizler orada olacağız hep beraber orda olmak istiyoruz, bunun sözünü sizlerden burada istiyorum.

            Zira Adalet için sorumluluk yüklenen her bir avukatla birlikte, "avukat için de adalet" mücadelesinde kararlılıkla ilerlemek ve onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşımak ancak birlikteyken mümkün...

            Sizlerden aldığım derin umut ve inançla yolumuza birlikte devam etme iradesiyle ve

En derin sevgim ve Saygımla.

 

14.06.2024
AV. HANDE KESKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.