​ AVUKATLARA REKLAM YASAĞINA İLİŞKİN DUYURU ​
Tarih: 29.01.2024| Okunma Sayısı: 127

 

AVUKATLARA REKLAM YASAĞINA İLİŞKİN DUYURU

 

Bilindiği üzere Avukatlık mesleği; ticari faaliyet niteliğinde olmadığı gibi aksine yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden,  kamu görevi niteliğinde serbest bir meslektir. Yargı erkinin kurucu unsuru olan avukatlık mesleğine olan güvenin ve mesleğin toplum nezdindeki saygınlığının korunmasının yolu da avukatların kanun ve yönetmeliklerce kendilerine yüklenen yükümlülüklerine uygun şekilde faaliyette bulunmasından geçmektedir. Bu kapsamda avukatın her ne şekilde olursa olsun reklam yapma yoluna başvurmasının yasak olduğu tartışmasızdır.

 

Avukatlık Kanunu m.34’de; “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır.

 

Yine Avukatlık Kanunu m. 55 uyarınca; “Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Avukatlar için reklam yasağının var olma amacına ise; Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin ilk maddesinde şu şekilde yer verilmektedir;

 

“Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.”

 

Yönetmeliğin medya ilişkilerine dair düzenlemeler başlıklı 8. maddesinde;

 

“Avukatlar yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında "reklam niteliğinde" yayınlarda bulunamaz, halen ya da eskiden takip ettiği, devam eden veya sonuçlanmış bir dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi hareket edemez, davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla ve zorunlu haller dışında yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarına ve internete görüntü, bilgi, demeç veremez, açıklama yapamazlar. Yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internette röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar. Gerek mahkemede temsil görevini yerine getirirken, gerek yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları ve internet ile ilişkisinde kendisini veya üzerinde çalışmakta olduğu hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar” hükümleri yer almaktadır.

 

Bu açıklamalar ışığında,

 

Son dönemlerde sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ve avukat sayısında meydana gelen artışın yarattığı rekabet ortamında yukarıda bir kısım hukuki düzenlemelere yer verdiğimiz reklam yasağına aykırı eylemlerin tüm Türkiye genelinde ve baromuz özelinde arttığı gerek baromuza meslektaşlarımız tarafından gelen yoğun şikayetler gerekse Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan tespitler neticesinde gözlemlenmiştir.

Örnekleyecek olursak;

*Google arama motorunda yapılan Çanakkale En İyi Avukat, En İyi Boşanma Avukatı, En İyi Ceza avukatı vb. ifadeler yazıldığında kendi bilgileri veya web sitesi çıkacak şekilde internet ortamında reklam verilmesi, en başta ve en üstte çıkmak için ödemeler yatırarak tıklanmanın sağlanması, yapılan ödeme karşılığında üste çıkma, sosyal paylaşım hesapları ara yüzlerine gizli kelimeler koyarak ücretli öne çıkarma yapılması,

*Sosyal medya hesaplarında “sponsorlu” olarak veya ücretli reklam verilmesi yoluyla tanınırlığını arttırarak rekabet yasağına aykırı faaliyetlerde bulunma,

*Sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde kazanılan dava ile bu davalara ilişkin kararlara yer verilmesi  ve bu paylaşımlara fotoğraf ve iletişim bilgilerinin eklenmesiyle kendini öne çıkarma kastı ile hareket edilmesi, 

*Beraat ve tahliye kararlarının yine sosyal medya hesaplarında paylaşılması ile hem KVKK hem de Reklam Yasağı Yönetmeliği'ne aykırı faaliyette bulunulması,

 

*Yazılı ve görsel basında mesleki faaliyetlerini ve kendini ön plana çıkaran röportajlar verilmesi ile sosyal medya hesaplarında ''hukuki bilgilendirme'' adı altında mesleğin saygınlığı ve kamu hizmeti niteliğiyle bağdaşmayan kendini öne çıkarma, tanınırlığını arttırma ve bu yolla iş edinme yönündeki faaliyetlerin giderek çoğaldığı, bu gibi uygulamarın haksız rekabete sebebiyet vereceği, Avukatlık Kanunu, Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Meslek Kurallarına açıkça aykırı olacağı tartışmasızdır.

Çanakkale Barosu Başkanlığı olarak Avukatlık Kanunu'nun 95. maddesinde Yönetim Kurulunun görevlerinin başında yer alan; ”Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlama” görevinin gereği olarak; avukatlık mesleği ve meslektaşlarımız  aleyhine olan ''reklam niteliğindeki'' eylem, faaliyet ve paylaşımlara son verilmesi gerektiğinin altını çizmek istemekteyiz.  Aksi takdirde TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca; şikayet üzerine veya resen Baro Başkanlığımızca ilgililer hakkında disiplin soruşturması açılacağı, daha önce tebligat yapılanlarla ilgili de faaliyetlerinin devam etmesi halinde soruşturma aşamasına geçileceği hususunu tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

14.04.2024
AV. HANDE KESKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.