BAROMUZ 2023–2024 ADLİ YILINI VALİLİK ÖNÜNDE DÜZENLENEN RESMİ TÖREN İLE AÇTI
Tarih: 1.09.2023| Okunma Sayısı: 61

 

 

BAROMUZ 2023–2024 ADLİ YILINI

VALİLİK ÖNÜNDE DÜZENLENEN RESMİ TÖREN İLE AÇTI

 

Baromuz 2023-2024 yeni adli yılını Valilik önünde düzenlenen resmi tören ile açtı.

Tören; Baro Başkanımız Av. Hande Keskin, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz, önceki dönem Baro Başkanları ile birçok meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşti.

Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Baro Başkanımız Av. Hande Keskin’in konuşmasının ardından sona erdi.

 

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Hande Keskin’in Adli Yıl Açılış Konuşması;

Değerli meslektaşlarım, değerli basın mensuplarımız ve çok kıymetli kamuoyu,

            Sizlere bugün; Kars'tan Samsun'a, Sivas'tan Mardin'e, Konya'dan Adana'ya, İzmir'den Edirne'ye, bir diğer deyişle Türkiye'nin 4 bir yanından, 81 il Baromuz ve Türkiye Barolar Birliğimizde: bugün, aynı gün-aynı saatte yankılanacak, ortak ve "bir" sözlerle sesleneceğim.

            Kullanacağımız ortak dil ve metin, 1 Eylül adli yıl açılışımız sebebiyle, tüm Türkiye'de yaklaşık 200.000 avukat olarak sesimizin ve kelamlarımızın birlikteyken "gür" ve "güçlü" çıkmasının yanında, hem mesleğimizde hem de adalet sistemimizde -her zaman daha iyiye- ancak birlikteyken-ulaşabileceğimizi bilmemizden ileri gelmektedir.

Söylemek isteriz ki;

SAVUNMA HAKKINA SAYGI, ADİL YARGILANMA HAKKININ TEMELİDİR.

            Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların örgütlü gücünü temsil eden bizler; başlangıcında olduğumuz 2023-2024 Adli Yılı’nı bu sene de kaygıyla karşılıyoruz.

            Yeni bir adli yılı umutla ve heyecan yerine kaygıyla karşılamamızın sebebi; sadece avukatlara ait meslek sorunu gibi görünen ancak artık ulusal çapta bir hak arama özgürlüğünün ve adalete erişimin de içinde bulunduğu, adalet sistemindeki sorunlar bütünüdür. (krizidir)

            Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı ideallerinin hayata geçirilebilmesi ile savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinin altını, bir kez daha çizme zorunluluğumuz doğmaktadır.

            İçinde bulunduğumuz yargı sisteminde, avukatların mesleki tecrübeleri; artık yasalardan ve hukuka yaraşır uygulamalardan değil; ulusal çapta gittikçe büyüyen bir şiddet sarmalından, kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle maruz kaldığımız ekonomik sömürü halinden ve adaletin geç ya da hiç tecelli etmediği bir yargı sisteminden gelmektedir. Anılan sorunların ortadan kalkması, ulusal çapta bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön koşuludur, bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesiyle mümkündür.

            2023 yılı sonu itibariyle, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve buna istinaden hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz.

            İnsan Hakları Eylem Planı’nda “2.6/ Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması” başlığı altında yer alan faaliyet hedeflerine - ulaşılamadığını- üzülerek tespit ediyoruz.

            Özellikle “Yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranı yeniden düzenlenecektir” ,

“Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır” ve

“Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır” şeklinde dile getirilen hedeflere ilişkin taahhütlerin 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini, avukatların kendileri adına asaleten, savunmasını üstlendikleri yurttaşlar adına vekaleten talep etmek en doğal hakkımızdır.

 

            Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım ise; hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının - ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir.

 

            Hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içerisinde şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır. Staj eğitimin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden vazgeçilmelidir.

 

            Yeni adli yılda stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının, engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu; bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, meslek alanlarımızın genişletildiği; avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve idari önlemlerin alındığı, gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz.

 

            Vatandaşların kendilerini hukuki güvenlik içerisinde hissettikleri ülkeleri, diğerlerinden ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adalet mülkün temeli; adaletin teminatı: bağımsız ve tarafsız yargı; adil yargılanma hakkının teminatı ise savunma hakkı ve bağımsız avukatlık faaliyetidir.

            Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç tecelli ettiği veya hiç tecelli etmediği bir adli sistemin; mülkün temeli olması mümkün olmadığı gibi, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmeyen bir yargı sisteminden adil yargılanma beklenmesi de mümkün değildir.

 

            Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl diliyorum.

Sözlerimi;

İyi ki Avukatlar,

Avukatlık Mesleğimiz ve

İyi ki Barolar var diyerek bitiriyor ve

SİZLERİ; ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA EN DERİN SEVGİM VE SAYGIMLA SELAMLIYORUM.

 

 

Av. Hande KESKİN

     Çanakkale Barosu Başkanı

 

22.09.2023
AV. HANDE KESKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.