Avukatlara Duruşma Zaptı Verilmemesine İlişkin Uygulamaya Son Verildi
Tarih: 10.10.2013 23:00:00| Okunma Sayısı: 5521

 
      Türkiye Barolar Birliği ve Baromuzun girişimleri sonucunda Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 19.07.2013 tarihli yazısı ile avukatlara dosya fotokopisi ve duruşma zaptı çıktısı verilmemesine ilişkin uygulama sona erdirilmiştir. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi’nin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ile İdari Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları’na gönderdiği yazı aşağıdadır;
 
 
 

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

 

Sayı   : 5093730/010.06/720/6309                                                                                                                                        19/07/2013

Konu : UYAP Avukat Portal Bilgi

            Sisteminin Etkin Kullanımı

 

İlgi    : 21/03/2013 tarih ye 55093730/010.06/224/2409 sayılı yazımız.

 

 

          UYAP dışı birimlerden gelen her türlü yazıların taranarak sisteme aktarılmasına, elektronik ortamda UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden gönderilen dilekçe vb. bilgi ve belgelerin işleme konulmasında bir gecikme ve hak kaybı yaşanmaması için iş listelerinin günlük olarak kontrol edilmesine, avukatların vekil oldukları her türlü dosyaya Avukat Bilgi Sistemi uygulamasından rahatlıkla ulaşabilmesi nedeniyle hem Avukat Bilgi Sisteminin kullanım seviyesini artırmak hem de kağıttan en üst seviyede tasarruf etmek amacıyla avukatlara duruşma zaptı çıktısı ve dosya fotokopisi verme yerine UYAP sistemi üzerinden çıktı almalarının teşvik edilmesine yönelik ilgi yazımız bir kısım adalet komisyonlarınca farlı yorumlanarak yanlış uygulamalara gidildiği tespit edilmiştir.

 

          6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun'unun 158. maddesinde "Tutanakların tamamı veya bir kısmının Örnekleri, talep hâlinde taraflara veya fer'i müdahile  verilir"; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 42. maddesinde "Davacı, davalı, fer'i müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik ortamdaki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilirler. Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir ve örnek alabilirler"; 5271sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 153 maddesinde "Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istedikleri belgelerin bir örneklerini harçsız olarak alabilir" 38/A-2 maddesinde  ise "Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP 'tan incelenebilir ve her türlü ceza mahkemesi işlemi yapılabilir."; yine 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 46. maddesinde;"Avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir" hükümleri bulunmaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükümleri uyarınca avukatların UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden vekil oldukları dosyalarda elektronik imzaları ile diledikleri anda dosya incelemeleri ve suret alma imkanları bulunduğu gibi fiziki olarak da dosya inceleme ve suret almaları mümkündür.

 

          İlgi sayılı yazının UYAP Avukat Portal Bilgi Sisteminin kullanılmasının teşvik edilmesi mahiyetinde olduğu UYAP Avukat Portal Bilgi Sisteminden alınabilen bilgi ve belgelerin fiziken verilmemesi şeklinde yorumlanamayacağı, Avukat Portal Bilgi Sisteminin kullanımının teşvikine yönelik konularda barolar ile koordineli hareket edilmesinin gerekliliği hususlarında,

 

            Bilgi ve gereği rica olunur.

 

 

                                                                                                                  Mustafa EROL                                                                                                                   Hakim

                                                                                                              Müsteşar Yardımcısı

03.06.2023
AV. HANDE KESKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.