MEVZUAT İZLEME KOMİSYONU
Tarih: 17.09.2013 23:00:00| Okunma Sayısı: 3266

 

MEVZUAT İZLEME KOMİSYONU
 

4. BÜLTEN

 

(20/03/2013 – 11/06/2013)

 

KANUNLAR

 

- 6455 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11/04/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

- 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU 11/04/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

- İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 30/04/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

- HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 30/04/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

- KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 03/05/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

- TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 01/05/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

- BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 11/06/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

- TÜRK PETROL KANUNU 11/06/2013 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 

 

-        Anayasa Mahkemesi 23/03/2013 tarihinde RG'de yayımlanan karar ile aşağıdaki şekilde hüküm kurmuştur.

 

 

         IX- SONUÇ

 

18.5.2004 günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun;

 

1- 16. maddesinin “Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.” biçimindeki beşinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 

2- 38. maddesinin “Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.” biçimindeki beşinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 

3- 40. maddesinin “Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.” biçimindeki üçüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 

4- Geçici 10. maddesinin birinci fıkrasının “…üst üste iki dönem süresince meclis başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığı, konsey başkanlığı ve Birlik Başkanlığı görevlerinde bulunanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere yeniden seçilemezler.” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 

5- a- 18. maddesinin üçüncü,

 

b- 63. maddesinin altıncı,

 

c- 65. maddesinin yedinci,

 

fıkralarının, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE

 

 

-        Anayasa Mahkemesi 28/03/2013 tarihinde RG'de yayımlanan karar ile aşağıdaki şekilde hüküm kurmuştur.

 

IX- SONUÇ

 

10.7.2003 günlü, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 35. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

14.06.2024
AV. HANDE KESKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.