HUKUKA ÇAĞRI
Tarih: 20.06.2022| Okunma Sayısı: 87

 

HUKUKA ÇAĞRI

 

            Emniyet Genel Müdürlüğünce geçtiğimiz günlerde AİHS’nin 6, Anayasa’nın 36, CMK’nın 147,148,149 ve İfade Alma Yönetmeliğinin 23. maddelerine açıkça aykırı bir genelge yayımlanmış ve ilimizde de uygulanmaya başlanmıştır.

 

Bu genelge ile, ifade alma işlemi sırasında avukatların beyanlarının ifade zabtına yazılmayabileceği şeklinde, yok hükmünde bir düzenleme getirilmeye çalışılmaktadır. Oysa avukatlar Anayasa gereği yargının hakim ve savcılarla eşit kurucu unsurudurlar.

 

            Yok hükmündedir çünkü; ifade alma bir adli kolluk işlemi olup, tamamen Adalet Bakanlığının yetki, görev ve sorumluluk alanında bir işlemdir. Bu itibarla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda bir düzenleme yapma yetkisi kesinlikle yoktur.

 

            Adil yargılanma hakkı ve savunmanın kısıtlanamayacağı ilkeleri uyarınca, bugüne kadar konuya müdahil olmayan Adalet Bakanlığını, acilen bu açık hukuksuzluğa son vermeye çağırıyoruz.

 

            Keza, ifade alma bir adli kolluk işlemi olduğu için, işlem sırasında kolluğun amiri olan Başsavcılıkları da bu açık hukuksuzluğa engel olmaya, CMK 147 ve devamı maddelerinde düzenlendiği üzere, avukatların etkin biçimde görev yapabilmeleri ve hukuki yardımda bulunma haklarını etkin biçimde kullanabilmelerine dair tüm önlemleri ivedilikle almaya davet ediyoruz.

 

            Aksi halde, tüm vatandaşların adil yargılanma ve savunma haklarını etkin biçimde kullanabilmek, hukuk güvenliğini temin etmek adına, yasadan kaynaklanan tüm imkanlarımızla bu hukuksuzluğa ve oldu bittiye karşı idari ve hukuki yollardan mücadele etmekte kararlı olduğumuzu, bağımsız savunma adına en yüksek sesle haykırıyoruz.

 

Bu tür hukuksuz uygulamayla karşılaşan meslektaşlarımızı da “uygulamanın açıkça yasaya aykırı olduğu, CMK 148/4 hükmü uyarınca bu ifadenin yargılama aşamasında geçersiz olacağı” şeklinde şerh düşmeye, bu şerhin yazılmasına engel olunursa kesinlikle zabtı imzalamamaya ve mümkünse 147/son hükmü uyarınca imzadan imtina nedenlerinin zabta yazılmasını isteme” şeklinde mesleki dayanışma sergilemeye çağırıyoruz.

 

            İç İşleri Bakanlığı’nın bu geçersiz talimatı ile başlatılan uygulamaya en ivedi şekilde son verilene kadar tüm meslektaşlarımız ile birlikte, vatandaşlarımızın yasal haklarını koruma adına kararlı biçimde yeknesak uygulama geliştirmek için, Çanakkale Barosu’nun her adımınızda yanınızdadır.

 

Son olarak, ülkemizin de içinde bulunduğu bu sıkıntılı günleri daha kolay atlatabilmek adına, tüm aktörleri hukuka uymaya ve sağduyuya davet ediyoruz.

 

                                                                                   Çanakkale Barosu                                                               

10.08.2022
AV. SONER AYDIN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.