BARO
Tarih: 5.01.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 11904

 

Baro

 

Ülkemizde ilk baro, 1870 tarihinde kurulmuştur. İstanbul Barosu Cemiyeti adını taşıyan baro 33 avukattan oluşmuştur. Baroya kayıtlı avukatlardan sadece beş avukat Osmanlı vatandaşı olup, diğerleri yabancı uyruklu kişilerdir.

 

1876 yılında çıkarılan "Mehakimi Nizamiye Dava Vekilleri Hakkında Nizamname" avukatlık mesleğine giriş, disiplin, ihraç ve benzeri kuralları düzenlemenin yanı sıra, ilk kez meslek örgütünün kurulmasını da öngörmüştür. Yasa düzeyindeki bu düzenlemenin 30 - 40. maddeleri arasında Dava Vekilleri Cemiyeti ele alınmaktadır. Bu maddelerde, Dava Vekilleri Cemiyetinin Suret-i Teşkil ve Vezaifi bölüm başlığı ile cemiyetin oluşumunu, yönetim kurulunu, disiplin kurulunu ve diğer konuları geniş bir biçimde düzenlemektedir.

 

İlk Osmanlı Barosu olan İstanbul Barosu, 62 avukatın bir araya gelmesiyle 05.04.1878 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten sonra ülkemizin değişik yerlerinde dernek statüsü ile barolar oluşmuştur. Ankara'da bu anlamda bir baro kurulmuştur. Dernek statüsündeki bu oluşumun kuruluş tarihini, kurucularını, süreç içinde görev alanlarını saptama çalışmalarımız sürmektedir. Bu bağlamda Ankara Barosunca yayımlanan "Albümlerde, "Önceki Başkanlarımız bölümlerinde 1924'den önceki mesleki teşekkülden söz edilmekte ve başkanın "Salih SIRRI" olduğu belirtilmektedir. Burada başkanlık döneminin başlangıcı, 1920 olarak belirtildiğine göre, önceki mesleki teşekkülün de 1920 yılında var olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Ayrıca Baromuz arşivindeki eski kayıtlarımızda Baro mührünün üzerinde "1923" tarihi okunmaktadır. Buradan da baronun 1924'ten önce faaliyetini sürdürdüğü ortaya çıkmaktadır.

 

1924 yılında yürürlüğe konulan 460 Sayılı Muhamat Yasasının 3. maddesi bir yerde avukatlık yapanların sayısının 10'a ulaşması halinde aralarında bir topluluk oluşturmalarını zorunlu tutmakta ve bu oluşuma da "Baro" denileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca madde, baro oluşan yerlerde baroya kayıt olmadan avukatlık yapılamayacağını da belirtmektedir.

 
 
 
 
 
 1950-1960
AV. ALİ NİYAZİ SARIDAL
1960-1964
AV. MEHMET ATA SOYUER
 1964-1970
AV. NURİ AKSOY
1970-1978
AV. BURHAN CAHİT ALTAN
1979-1983
AV. MUSTAFA ERGUN BAKSI
1983-1988
AV. HASAN SİPAHİ
1988-1990
AV. İBRAHİM ENGİN
1990-1992
AV. IŞIK İŞGÜDEN
1992-1996
AV. CENGİZ TUĞRAL1996-1998
AV. HİLMİ BAYDAR
1998-2000
AV. İLHAN ÇAKAR
2000-2002
AV. ORHAN USAL2002-2004
AV. MURAT EFE
2004-2006
AV. ADNAN GÜLER
2006-2012
AV. TÜLAY ÖMERCİOĞLU

04.08.2021
AV. SONER AYDIN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.